INDEX
INDEX
INDEX INDEX INDEX INDEX

Cél·lules mare en traumatologia

LA MAJORIA DELS TEIXITS D’UN INDIVIDU ADULT TENEN UNA POBLACIÓ ESPECÍFICA PRÒPIA DE CÈL·LULES MARE QUE EN PERMETEN LA RENOVACIÓ PERIÒDICA O LA REGENERACIÓ QUAN ES PRODUEIX DANY EN ALGUN TEIXIT

Text. Dra Sònia Álvarez Ferrer. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Actua Serveis Mèdics. Dr. Josep M. Centenera Centenera. Traumatologia Clínica Bofill. Soci i director mèdic Centre Actua Serveis Mèdics.

En els darrers anys s’ha iniciat diferents línies d’investigació sobre el tractament amb cèl•lules mare en el camp de la traumatologia. El primer punt que ha de quedar clar és que les cèl•lules mare no són el mateix que els factors de creixement plaquetari (FCP). Els FCP s’obtenen només de la sang i són proteïnes que poden ajudar com a senyals regeneratives l’organisme però, per si mateixes, no tenen la capacitat de regeneració. No s’han de confondre amb les cèl•lules mare que s’obtenen de l’interior dels ossos, que no es poden obtenir de la sang perifèrica i per si mateixes tenen la capacitat de regenerar.

La majoria dels teixits d’un individu adult tenen una població específica pròpia de cèl•lules mare que en permeten la renovació periòdica o la regeneració quan es produeix dany en algun teixit. Una cèl•lula mare és una cèl•lula que té la capacitat d’autorenovar mitjançant divisions sense perdre les seves propietats i poden diferenciar-se en altres cèl•lules.

Les cèl•lules mare hematopoètiques de medul•la òssia (encarregades de la formació de la sang) són les més conegudes i emprades en la clínica des de fa temps.

El primer estudi sobre cèl•lules mare va ser escrit per Friedenstein fa més de 40 anys, la investigació en el camp de les cèl•lules mare mesenquimàtiques ha anat guanyant popularitat i atenció, principalment en l’última dècada. Les principals indicacions en traumatologia d’aquest tractament serien:

  • Lesions del cartílag, és a dir, úlceres condrals i alteracions de l’artrosi per poder retardar el tractament final amb pròtesi total de genoll (PTX).
  • Cirurgia lligamentosa amb plàsties tendinoses. Millora la incorporació dels tendons i accelera la lligadura de les plàsties per l’organisme, en el lligament creuat anterior (LCA) del genoll.
  • Formació d’os unit amb substitutius osteoconductors com hidroxiapatita: fractures, pseudoartrosi, retard de consolidació.
  • Lesions meniscals.
  • Patologies dels tendons: millora en tendinitis ruptures tendinoses.

Una altra patologia en la qual s’està investigant és la necrosi avascular del cap femoral, és a dir, la mort de part de les cèl•lules òssies del maluc, que afecta pacients joves. Diferents investigadors han utilitzat les cèl•lules mare com a tractament d’aquesta malaltia, amb períodes de seguiment relativament llargs. S’ha observat una disminució significativa del dolor i dels símptomes articulars, amb disminució també del volum de necrosi.
Amb aquest tractament, s’intenta evitar, o en tot cas retardar, una possible implantació, en estadis avançats de la malaltia, d’una pròtesi de maluc.

Les cèl•lules mare mesenguimàtiques s’extreuen de la medul•la òssia mitjançant la punció amb un trocar de la cresta ilíaca a través d’una petita incisió. Posteriorment es transfereix a un recipient amb diferents components que eviten la coagulació de la sang, se centrifuguen i es passen per uns filtres per obtenir les cèl•lules mare i poder infiltrar-les en la localització desitjada. El procediment és segur i es fa al quiròfan.

El gran avantatge del mètode és que es tracta d’un autotrasplantament o autoimplant, ja que es treballa amb les cèl•lules del propi pacient preses de la seva medul•la òssia, inoculades en les articulacions del mateix pacient, de manera que és un implant o transplantament sense possibilitats de rebuig.

El nostre grup té una àmplia experiència en la utilització de diferents teràpies biològiques, entre les quals, la infiltració amb factors de creixement i en els últims anys el tractament de diferents patologies amb cèl•lules mare.

Les cèl•lules mare poden tenir un gran potencial terapèutica en la regeneració de teixits musculosquelètics, i és un camp d’investigació en el qual la comunitat científica continuarà treballant per millorar la qualitat de vida dels pacients.


ICOT GIRONA S.L. - Ronda Sant Antoni Maria Claret, 20 - Tel. 972 426 077 - REHABILITACIÓ C. Migdia, 130-132 - 17003 Girona - 972 221 104 - anna@eactua.com - Nota legal
Gestor web Comunicatek