INDICE
INDICE
INDICE INDICE INDICE INDICE

NOTA LEGAL ACTUA

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil ICOT GIRONA, S.L., CIF: B-17621228, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1.514, Foli 1, Fulla Nº GI-25.113. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.eactua.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ICOT GIRONA, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ICOT GIRONA, S.L. o a tercers.

ICOT GIRONA, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d’ICOT GIRONA, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, ICOT GIRONA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts e informació de les pàgines d'Internet d’ICOT GIRONA, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d'ICOT GIRONA, S.L., poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'ICOT GIRONA, S.L., o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ICOT GIRONA, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que ICOT GIRONA, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ICOT GIRONA, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ JOAN ROCA i PINET, 5. 17003 GIRONA o be, enviar un correu electrònic consultes@eactua.com 

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que ICOT GIRONA, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l'Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se aICOT GIRONA, S.L., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic consultes@eactua.com, manifestant la seva voluntat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ICOT GIRONA, S.L., estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ICOT GIRONA, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. ICOT GIRONA, S.L., no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ICOT GIRONA, S.L. tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a ICOT GIRONA, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ICOT GIRONA, S.L., ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ICOT GIRONA, S.L., no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s´ha de confiar en ella com si ho fos. ICOT GIRONA, S.L., declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´aquesta web.

ICOT GIRONA, S.L., es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d´avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ICOT GIRONA, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´aquesta o dels seus virus informàtics, d´errades operatives o d´interrupcions en el serveis o transmissió o d´errades en la línea en l´ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

ICOT GIRONA, S.L., no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. ICOT GIRONA, S.L., no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d´utilitzar o d´utilitzar malament un vincle, tant en connectar al web d’ICOT GIRONA, S.L., com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l’opció  d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, ICOT GIRONA, S.L., no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat d’ICOT GIRONA, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d´ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada per ICOT GIRONA, S.L., són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s´especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o serveis oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ICOT GIRONA, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d'ICOT GIRONA, S.L., l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´aquest web sense la prèvia autorització per escrit d'ICOT GIRONA, S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento. Utilizamos las cookies para mantener información relacionada con la navegación de la web, por recopliar información estadística y facilitar el enlace con diferentes servicios de terceros ( como redes sociales).

Consentimiento

Si continuas navegando en este sitio web entendemos que estas aceptando el uso de cookies que hace esta web. En caso de que cambies de parecer a continuación se te facilitarán las intrucciones para poder borrar las cookies.

Pero que son las cookies / galletas ?

Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.

Sus principales funciones son:

Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.

Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que las cookies tienen sus detractores.

Fuente wikipedia ( http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)  )

¿Qué tipos de galletas utilizamos?

Cookies de análisis estadístico : Son las que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente el uso que hacen los usuarios de nuestra web. Para este fin utilizamos el servicio de Google Analytics.

Cookies de carácter técnico y de personalización: Son las que nos permiten controlar aspectos relacionados con la sesión del usuario, de manera que podemos mejorar la experiencia de navegación dentro del sitio web.

Como podemos borrar las cookies?

A continuación te ofrecemos enlaces en los que encontrarás información sobre cómo puedes activar tus preferencias en los principales navegadores :

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/ca-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

safari http://support.apple.com/kb/ph5042

Safari para IOS ( iPhone y iPad ) http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Chrome para Android https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Finalmente , puedes dirigirte al portal Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/es/  donde además de encontrar información útil, puedes configurar, proveedor por proveedor, tus preferencias sobre las cookies publicitarias de terceros.

En caso de desactivar las cookies , no podemos garantizar que la web funcione correctamente o que puedas utilizar todas las funcionalidades correctamente.

ICOT GIRONA S.L. - Ronda Sant Antoni Maria Claret, 20 - Tel. 972 426 077 - REHABILITACIÓ C. Migdia, 130-132 - 17003 Girona - 972 221 104 - anna@eactua.com - Nota legal
Gestor web Comunicatek